Husdränering


Är ditt hus i behov av en dränering? En dränering görs för att hindra fukt från att tränga in i grundmuren och orsaka fuktskador. Man leder med hjälp av dräneringsrör bort grundvatten från husgrunden och undviker på så vis att fastigheten blir fuktskadad.